สำนักหอสมุดแห่งชาติ ปิดรับลงทะเบียนการร่วมฟังการบรรยายฯ เรื่อง "คุณค่าหนังสือแบบเรียนไทย" ในวันที่ 26 ก.ค.61

เนื่องจากมีผู้ร่วมกิจกรรมเต็มจำนวน ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและขออภัยมา ณ ที่นี้ (ไม่รับลงทะบียนหน้างาน)

และจะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงานในวันจันทร์ที่ 23 ก.ค. 61

โครงการเพิ่มพูนความรู้ในด้านการบริหารงานให้แก่หัวหน้ากลุ่ม/งาน

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "โครงการเพิ่มพูนความรู้ในด้านการบริหารงานให้แก่หัวหน้ากลุ่ม/งาน ของสำนักหอสมุดแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559" ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2558 ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ และเจริญรัตน์รีสอร์ท อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยได้รับเกียรติจากนายพีรพน พิสณุพงศ์ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธาน

      

      

 

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม