สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ได้ปรับปรุงระบบสารสนเทศทางด้านมรดกทางศิลปวัฒนธรรม เพื่อประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ใหม่ พร้อมให้บริการผ่านเว็บไซต์ https://e-service.nlt.go.th ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ขอปิดระบบเพื่อเตรียมความพร้อมของระบบใหม่ หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่เบอร์ 02-280-9828-32 ต่อ 700, 702, 703, 704

Kids Inspiration

ปฏิทินกิจกรรม Kids Inspiration
ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 : ปุจฉา - วิสัชนาคำถามนี้มีคำตอบ, อ่านให้ดี จำให้แม่น
ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 : รู้จำนำมาตอบ, เรียงให้ถูก รู้ความหมาย (สุภาษิต, ราชาศัพท์)
ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 : หนังสือในดวงใจ สืบสนุก - ปริศนาซ่อนคำ
ครั้งที่ 4 วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 : มหัศจรรย์หมวดหมู่หนังสือ, พับแล้วเล่า
ครั้งที่ 5 วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 : อาสาอ่าน อาสาเล่าเรื่องหนังสือ
ครั้งที่ 6 วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 : แฟนพันธ์แท้วรรณคดีไทย
ครั้งที่ 7 วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 : DIY งานประดิษฐ์จากหนังสือ The Mask Reader (ปริศนาหน้ากากนักเล่า)