สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ได้ปรับปรุงระบบสารสนเทศทางด้านมรดกทางศิลปวัฒนธรรม เพื่อประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ใหม่ พร้อมให้บริการผ่านเว็บไซต์ https://e-service.nlt.go.th ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ขอปิดระบบเพื่อเตรียมความพร้อมของระบบใหม่ หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่เบอร์ 02-280-9828-32 ต่อ 700, 702, 703, 704

หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช

                               


ที่ตั้ง : ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

ติดต่อ : โทรศัพท์ 075-324-137, 075-324-138 โทรสาร 075 341-065

เวลาเปิด-ปิดทำการ/บริการ :: วันพุธ-วันศุกร์ 8.30-16.30 น. วันอังคาร, วันเสาร์ 8.30-19.30 น. หยุดวันอาทิตย์-วันจันทร์ และวันนักขัตฤกษ์
 
เว็บไซต์ :http://www.nakhon-nlt.com/index.php