โครงการพัฒนาศักยภาพนักภาษาโบราณในการปฏิบัติงานด้านเอกสารโบราณ

 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักภาษาโบราณในการปฏิบัติงานด้านเอกสารโบราณ  จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห้องวชิรญาณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก++