นิทรรศการ ๑๒๕ ปี พระยาอนุมานราชธน

 

พิธีเปิดนิทรรศการและการเสวนาทางวิชาการ " ๑๒๕ ปี พระยาอนุมานราชธน"  จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖  ณ บริเวณโถงกลางหอสมุดแห่งชาติ และห้องประชุมหอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี