รับสมัครคัดเลือก เพื่อการจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 

ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 30 สิงหาคม 2556 ในเวลาราชการ เวลา 9.00 - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักหอสมุดแห่งชาติ

รายละเอียดเพิ่มเติม

files: