สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ได้ปรับปรุงระบบสารสนเทศทางด้านมรดกทางศิลปวัฒนธรรม เพื่อประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ใหม่ พร้อมให้บริการผ่านเว็บไซต์ https://e-service.nlt.go.th ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ขอปิดระบบเพื่อเตรียมความพร้อมของระบบใหม่ หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่เบอร์ 02-280-9828-32 ต่อ 700, 702, 703, 704

มุมหนังสือเกาหลี

 

มุมหนังสือเกาหลี ให้บริการ ณ ห้อง 204-205 ชั้น 2 อาคารหลัง 1

มุมหนังสือเกาหลี ให้บริการหนังสือ วารสาร ภาษาเกาหลี และหนังสือภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับประเทศเกาหลี จัดหมวดหมู่ตามระบบดิวอี้ 000 - 999