บรรยายวิชาการ เรื่อง การจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคาร

 

ชมรมเพื่อหอสมุดแห่งชาติ จัดโครงการบรรยายวิชาการประจำปี 2557 เรื่อง การจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quatity) ในวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมวชิรญาณ 2 สำนักหอสมุดแห่งชาติ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานภายในอาคารอยู่อย่างมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถปฏิบัติหน้าที่ดูแลทรัพย์สินทางปัญญาของชาติด้วยความมั่นคง โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สมรภูมิ พรประสิทธิ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

ชมภาพเพิ่มเติม

เอกสารประกอบคำบรรยาย