พฤษภาพาสุข ประจำปี 2557

                 

           โครงการค่ายเยาวชนวัฒนธรรมภาคฤดูร้อน “พฤษภาพาสุข” ประจำปี 2557 จัดขึ้นในวันที่ 1 - 2 พฤษภาคม 2557 โดยจัดกิจกรรมบนแนวคิด “รู้เท่า เข้าใจ วิถีไทย วิถีอาเซียน” เพื่อมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้วิถีชีวิตแบบไทย และวิถีชีวิตของประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการรวมกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อเตรียมพร้อมรับมือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558

 

                                                                 

                                                             

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่