กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2557

 

          "สุนทรภู่ กวีเอกของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ มีผลงานดีเด่น และทรงคุณค่าเป็นกวีที่มีชื่อเสียง องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) จึงได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้ท่านเป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทาง วัฒนธรรมระดับโลก ในวาระครอบรอบ 200 ปีเกิดของท่าน เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2529 และให้ถือเอาวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็น "วันสุนทรภู่"

          ด้วยสำนึกในคุณค่าของวรรณคดีไทย และเป็นการเผยแพร่ผลงานของท่านสุนทรภู่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ จึงได้จัดโครงการบรรยาย-อภิปราย ประจำปี 2557 (การบรรยาย-อภิปราย เนื่องในวันสุนทรภู่) โดยจัดเป็นรายการเล่นสักวากลอนสดประกอบการแสดง บรรเลง และขับร้องดนตรีไทย เรื่อง "พระอภัยมณี ตอน สุดสาคร ตามไม้เท้า เข้าเมืองการะเวก" เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมสำนักหอสมุดแห่งชาติ

ชมภาพกิจกรรม คลิกที่นี่