ลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาฯ "นานาสาระจากคัมภีร์ใบลาน"

 กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ เรื่อง นานาสาระจากคัมภีร์ใบลาน ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2558 ท่านใดที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนออนไลน์ ภายใน วันอังคารที่ 20 มกราคม 2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ หมายเลข 02 280 9857 (ทั้งนี้ไม่เสียค่าใช้จ่าย)