กิจกรรมส่งเสริมความรู้พัฒนาเครือข่ายเอกสารโบราณ จังหวัดราชบุรี

 

กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้พัฒนาเครือข่ายเอกสารโบราณ จังหวัดราชบุรี

ณ วัดคงคาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2558