การบรรยาย-อภิปราย เนื่องในวันสุนทรภู่

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ร่วมสืบสานส่งเสริมมรดกวรรณศิลป์ อันเป็นเอกลักษณ์สมบัติทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่าให้ดำรงคงอยู่คู่ชาติไทย และเป็นการเผยแพร่ผลงานของสุนทรภู่ จึงได้จัดโครงการบรรยาย - อภิปราย ประจำปี 2558 (การบรรยาย – อภิปราย เนื่องในวันสุนทรภู่) โดยมีนายพีรพน พิสณุพงศ์ รองอธิบดีกรมศิลปากร ให้เกียรติเป็นประธาน กิจกรรมครั้งนี้จัดเป็นรายการเล่นสักวากลอนสด ซึ่งในปัจจุบันได้เพิ่มการแสดงประกอบการเล่นสักวาเรียกว่า “สักวาออกตัว (แสดง)” โดยผู้บอกสักวาจะนำเค้าโครงเรื่องวรรณคดีที่รู้จักกันนำมาแต่งขึ้นใหม่ จากนั้นส่งให้นักร้อง นักดนตรีบรรจุเพลงตามความเหมาะสม บรรเลงขับร้องให้ตัวแสดงหรือนาฏศิลปินใช้ปฏิภาณตีบทรำ ซึ่งผู้ที่ได้รับชมจะได้รับอรรถรสครบพร้อมทั้งจากบทกลอน การบรรเลงขับร้อง และการแสดงของนาฏศิลปิน

    

 

ชมภาพกิจกรรรม