การเสวนาเรื่อง “บุบผาแห่งบรรณพิภพ”

การเสวนาเรื่อง "บุบฝาในบรรณพิภพ" ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป