เทคนิคและวิธีประพันธ์บทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อการเผยแพร่ความรู้

วันที่ 23 มิถุนายน 2559 สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดโครงการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 เรื่อง "เทคนิคและวิธีประพันธ์บทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อการเผยแพร่ความรู้" ณ หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดย นางสาวกนกอร ศักดาเดช ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการบรรยายและกล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการ ภาคเช้าเป็นการบรรยายในหัวข้อ"เขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์" โดย ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) ในภาคบ่ายเป็นการบรรยายเรื่อง "เทคนิคและประสบการณ์การเผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัยทั้งในและต่างประเทศ" โดย ดร.สุวรรณ จันทิวาสารกิจ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)