การเล่นสักวากลอนสดประกอบการแสดง บรรเลง และขับร้องดนตรีไทย เรื่อง ขุนช้าง ขุนแผน ตอนกำเนิดพลายงาม

วันที่ 28 มิถุนายน 2559 สำนักหอสมุดแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร และกวีจากสโมสรสยามวรรณศิลป์ จัดโครงการบรรยาย-อภิปราย ประจำปี 2559 "การเล่นสักวากลอนสดประกอบการแสดง บรรเลง และขับร้องดนตรีไทย เรื่อง ขุนช้าง ขุนแผน ตอนกำเนิดพลายงาม" ณ หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยมี นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานเปิดโครงการและนางสาวกนกอร ศักดาเดช ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการดังกล่าว