สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ได้ปรับปรุงระบบสารสนเทศทางด้านมรดกทางศิลปวัฒนธรรม เพื่อประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ใหม่ พร้อมให้บริการผ่านเว็บไซต์ https://e-service.nlt.go.th ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ขอปิดระบบเพื่อเตรียมความพร้อมของระบบใหม่ หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่เบอร์ 02-280-9828-32 ต่อ 700, 702, 703, 704

โครงการบรรยาย-อภิปราย เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี 2560

โครงการบรรยาย-อภิปราย เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี 2560 การเล่นสักวากลอนสดประกอบการแสดง บรรเลง และขับร้องดนตรีไทย " พระอภัยมณี ตอน หลงรูปนางละเวง" วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ หอสมุดดนตรีฯ สำนักหอสมุดแห่งชาติ จำนวนผู้ชม ประชาชนทั่วไป จำนวน 200 คน