งานบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหอสมุดแห่งชาติ

 

งานบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหอสมุดแห่งชาติ เนื่องในวันสถาปนาหอสมุดแห่งชาติ ในวันที่ 12 ตุลาคม 2560


วันที่ 12 ตุลาคม 2560 เนื่องในวันสถาปนาหอสมุดแห่งชาติ ในวันที่ 12 ตุลาคม 2560

      

      


วันที่ 12 ตุลาคม 2560 เนื่องในวันสถาปนาหอสมุดแห่งชาติ ในวันที่ 12 ตุลาคม 2560