NLT Edutainment ครั้งที่ 2

สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดกิจกรรม NLT Edutainment ครั้งที่ 2 ในวันที่ 23 ก.พ.61 เวลา 14.00 - 16.00 น. โดยได้เชิญ "ปราปต์" ชัยรัตน์ พิพิธพัฒนาปราปต์ นักเขียนยอดเยี่ยมรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ประจำปี 2557 ร่วมเสวนาพูดคุยเกี่ยวกับวรรณกรรมแนวสืบสวนสอบสวน 'กาหลมหรทึก' รวมถึงการถ่ายทอดประสบการณ์และการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานเกี่ยวกับงานเขียน กิจกรรมครั้งนี้มีผู้สนใจร่วมฟังกว่า 50 คน 

    

    

ลิงค์ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม