สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ได้ปรับปรุงระบบสารสนเทศทางด้านมรดกทางศิลปวัฒนธรรม เพื่อประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ใหม่ พร้อมให้บริการผ่านเว็บไซต์ https://e-service.nlt.go.th ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ขอปิดระบบเพื่อเตรียมความพร้อมของระบบใหม่ หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่เบอร์ 02-280-9828-32 ต่อ 700, 702, 703, 704

กิจกรรมอ่านเป็น เล่นสนุก สร้างความสุขให้ทุกคน

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00 น. ณ บริเวณสวนหย่อม สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมอ่านเป็น เล่นสนุก สร้างความสุขให้ทุกคน ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี 2561 โดยมีรองอธิบดีกรมศิลปากร (นางประนอม คลังทอง) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม และมีผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ (นางสาวกนกอร ศักดาเดช) เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากสำนักการสังคีต สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สำนักช่างสิบหมู่ มาร่วมจัดกิจกรรมด้วย และมีนักเรียน นักศึกษาในประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 200 คน

    

    

    

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม