สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยคณะทำงาน NLT Smart Library ดำเนินการจัดมุมให้บริการ "Smart Library" ณ หอสมุดแ่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ นครพนม

สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยคณะทำงาน NLT Smart Library ได้เข้าดำเนินการติดตั้งและเตรียมความพร้อมการให้บริการมุม Smart Library

ณ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ นครพนม ระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2563

Smart Library ประกอบด้วย
- บริการการอ่านออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน แท็บเลต และคอมพิวเตอร์ 
- มุม QR Code Station รวบรวมหนังสือ วารสาร นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์มากมายหลายหมวดหมู่ในรูปแบบ QR Code 
- Co-working Space 
- Free Wifi 
- Books on boardgame

เชิญมาใช้บริการได้ที่
หอสมุดแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ นครพนม
เปิดบริการวันอังคาร - วันเสาร์
เวลา 09.00-17.00 น.