สำนักหอสมุดแห่งชาติ ปิดรับลงทะเบียนการร่วมฟังการบรรยายฯ เรื่อง "คุณค่าหนังสือแบบเรียนไทย" ในวันที่ 26 ก.ค.61

เนื่องจากมีผู้ร่วมกิจกรรมเต็มจำนวน ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและขออภัยมา ณ ที่นี้ (ไม่รับลงทะบียนหน้างาน)

และจะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงานในวันจันทร์ที่ 23 ก.ค. 61

การบรรยาย-อภิปราย เนื่องในวันสุนทรภู่

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ร่วมสืบสานส่งเสริมมรดกวรรณศิลป์ อันเป็นเอกลักษณ์สมบัติทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่าให้ดำรงคงอยู่คู่ชาติไทย และเป็นการเผยแพร่ผลงานของสุนทรภู่ จึงได้จัดโครงการบรรยาย - อภิปราย ประจำปี 2558 (การบรรยาย – อภิปราย เนื่องในวันสุนทรภู่) โดยมีนายพีรพน พิสณุพงศ์ รองอธิบดีกรมศิลปากร ให้เกียรติเป็นประธาน กิจกรรมครั้งนี้จัดเป็นรายการเล่นสักวากลอนสด ซึ่งในปัจจุบันได้เพิ่มการแสดงประกอบการเล่นสักวาเรียกว่า “สักวาออกตัว (แสดง)” โดยผู้บอกสักวาจะนำเค้าโครงเรื่องวรรณคดีที่รู้จักกันนำมาแต่งขึ้นใหม่ จากนั้นส่งให้นักร้อง นักดนตรีบรรจุเพลงตามความเหมาะสม บรรเลงขับร้องให้ตัวแสดงหรือนาฏศิลปินใช้ปฏิภาณตีบทรำ ซึ่งผู้ที่ได้รับชมจะได้รับอรรถรสครบพร้อมทั้งจากบทกลอน การบรรเลงขับร้อง และการแสดงของนาฏศิลปิน

    

 

ชมภาพกิจกรรรม