เว็บไซต์ของเรามีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานให้กับผู้ใช้งาน ทั้งนี้ สามารถมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี
หอสมุดแห่งชาติ
for w3c


ข่าวประชาสัมพันธ์
for w3c
ภาพตัวอย่าง

พิธีเปิดนิทรรศการ “ทีฆายุวัฒนมงคล 100 ปี ศาสตราจารย์พิเศษ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต”

วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. นายกิตติพันธ์  พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร และนายบพิตร วิทยาวิโรจน์ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “ทีฆายุวัฒนมงคล 100 ปี ศาสตราจารย์พิเศษ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต” โดยมีนางสาววาสนา งามดวงใจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน ณ โถงกลาง ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ นิทรรศการ “ทีฆายุวัฒนมงคล 100 ปี ศาสตราจารย์พิเศษ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต” จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบอายุ 100 ปี ของศาสตราจารย์พิเศษ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต วันที่ 15 กันยายน 2565 นำเสนอประวัติและผลงานของศาสตราจารย์พิเศษ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต ให้ผู้สนใจได้ศึกษาเรียนรู้ รวมทั้งได้ทราบถึงคุณูปการของศาสตราจารย์พิเศษ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต ผู้วางรากฐานงานห้องสมุดในประเทศไทยให้ก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับในวงการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ผู้สนใจสามารถชมนิทรรศการได้ตั้งแต่วันนี้ - 27 กันยายน 2565 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 18.30 น. และ วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ โถงกลาง ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติfor w3c
ภาพตัวอย่าง

ขอเชิญชมนิทรรศการ "ทีฆายุวัฒนมงคล 100 ปี ศาสตราจารย์พิเศษคุณหญิงแม้นมาส ชวลิต"

หอสมุดแห่งชาติขอเชิญชมนิทรรศการ "ทีฆายุวัฒนมงคล 100 ปี ศาสตราจารย์พิเศษคุณหญิงแม้นมาส ชวลิต" ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในวาระครบรอบอายุ ๑๐๐ ปี ศาสตราจารย์พิเศษ คุณหญิงแม้นมาส โดยเนื้อหานิทรรศการ ประกอบด้วยประวัติชีวิตและการทำงาน รางวัลและเกียรติคุณ คุณูปการที่มีต่องานสำคัญ ๆ ของประเทศชาติและนานาชาติ ทั้งด้านวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และห้องสมุด ด้านการศึกษา ด้านการประพันธ์และแปลหนังสือ ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ตั้งแต่วันที่ 15 - 27 กันยายน 2565 ณ โถงกลางชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ    ไม่มีข้อมูล
สื่อวีดิทัศน์
การเขียนอักษรขอม และเกมส์ทายอักษรขอม
อาคารถาวรวัตถุกับการจัดนิทรรศการตู้ลายทอง
นิทรรศการตู้พระธรรม อาคารถาวรวัตถุ (ตึกแดง)
ไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน “ตู้ลายทอง สมัยอยุธยาและธนบุรี”

องค์ความรู้และสิ่งพิมพ์หอสมุดแห่งชาติ