ติดต่อเรา

 • หอสมุดแห่งชาติ
  ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต
  กรุงเทพมหานคร 10300
 • เบอร์โทรศัพท์ (Tel.)
  สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร 
  (National Library of Thailand, Fine Arts Department)
       0 2280 9828 - 32
  หน้าห้องผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ
  (Secretary to Director) 
       0 2281 0263
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  (General Administration Section)     
       0 2280 9859
       0 2281 5449
  หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ฯ
  (King Rama IX Music Library) 
       0 2282 8799
       0 2280 9856
  หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบังเฉลิมพระเกียรติ
  (Lat Krabang National Library Branch)
      0 2739 2298
  หอสมุดดำรงราชานุภาพ
  (Prince Damrong Rajanubhab Library)
      0 2282 9110
      0 2280 2133
  หอวชิราวุธานุสรณ์
  (King Vajiravudh Memorial Hall)          
      0 2282 3264 
      0 2282 3419
  ศูนย์นราธิปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์
  (The Naradhip Centre for Research in Social Sciences) 
      0 2222 4867
  คลังสิ่งพิมพ์
  (Legal Depository Library)
      0 2482 1387 - 9
  กลุ่มวิจัยและพัฒนาห้องสมุด
  (Library Research and Development Group) 
      0 2628 5192
  กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก
  (Manuscripts and Inscriptions Group) 
      0 2280 9855
  กลุ่มงานบริการพิเศษ ISSN ISBN และจดแจ้งการพิมพ์
  ( Special service section of ISSN ISBN and Publications of Press Act)
      0 2280 9845
  กลุ่มงานคัดเลือกและประเมินคุณภาพทรัพยากรสารสนเทศ
  (Acquisition of Publications Section)
      0 2280 9843
  กลุ่มงานวิเคราะห์เนื้อหาและจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ
  (Analysis of Information Resources and Classification Section)
      0 2280 9846
 • โทรสาร (Fax.) 0 2280 7543
 • itech@nlt.go.th

ส่งข้อความถึงเรา


เว็บไซต์ของเรามีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานให้กับผู้ใช้งาน ทั้งนี้ สามารถมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี