ความรู้ด้านการอนุรักษ์หนังสือหายากจำนวนผู้เข้าชม 611คน