การอ่านและแปลภาษาโบราณ: ภาษาบาลีจำนวนผู้เข้าชม 561คน