หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ
25 กันยายน 2563

 
      หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ เป็นหอสมุดแห่งชาติสาขาสี่มุมเมืองสาขาแรก ของสำนักหอสมุดแห่งชาติ  กรมศิลปากร ตั้งอยู่บนถนนหลวงพรตพิทยพยัต เขตลาดกระบัง ใกล้สถานีรถไฟ หัวตะเข้ ติดโรงเรียนพรตพิทยพยัต วิทยาลัยช่างศิลป์ และสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ความเป็นมา คณะกรรมการพัฒนาหอสมุดแห่งชาติ สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร มีมติเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ที่จะสร้างหอสมุดแห่งชาติสี่มุมเมืองบนพื้นที่รอบนอกของกรุงเทพมหานครในตำแหน่งต่างๆ เพื่อให้บริการความรู้แก่ประชาชนทั่วไปได้อย่างทั่วถึงอันเนื่องมาจากการขยายตัวของประชากรและขยายโอกาสให้ประชาชนในเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานครได้มีสถานศึกษาค้นคว้าอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่ต้องมุ่งไปใช้บริการเพียงแห่งเดียวที่สำนักหอสมุดแห่งชาติ ถนนสามเสน นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยผ่อนคลายความคับคั่งของการจราจรในกรุงเทพมหานครและเพิ่มแหล่งข้อมูลสำคัญที่เป็นมรดกภูมิปัญญาของประเทศไทยให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในหลักการของโครงการ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๓๖ และในปี ๒๕๓๙ จึงเริ่มตำเนินโครงการแห่งแรก ณ บริเวณพื้นที่เขตลาดกระบัง ซึ่งเป็นมุมเมืองด้านทิศตะวันออกของกรุงเทพมหานคร หลังจากก่อสร้างเสร็จได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าพระราชทานชื่อ “หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ” พร้อมทั้งให้ประดิษฐานตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี ที่ป้ายชื่ออาคาร เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๐ เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๒
 
      หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่บนพื้นที่ ๕ ไร่ เป็นอาคารทรงไทยประยุกต์ ๓ ชั้น มีอาคารจำลองหอไตรกลางน้ำเชื่อมต่อกันอีก ๑ หลัง ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท นอกจากนี้สถานที่ยังมีความสงบร่มเย็นจากสวนไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ ปราศจากมลภาวะ เป็นสถานที่พักผ่อนและศึกษาหาความรู้สำหรับชีวิตคนกรุงที่ไม่มีเวลาไปพักผ่อนไกลๆ ได้อีกทางหนึ่งด้วย
 
เวลาบริการ
      วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา ๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.
 
การเดินทาง
      รถไฟ ลงที่สถานีรถไฟหัวตะเข้
 
       ♦ สายตะวันออก จากสถานีกรุงเทพฯ (หัวลำโพง)
 
       ♦ สายชานเมือง (รังสิต-หัวตะเข้)
 
      รถโดยสารประจำทาง ลงที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
       ♦ สาย ๑๐๑๓ ต้นทางซอยสุขุมวิท ๗๗ (อ่อนนุช)- หัวตะเข้
 
       ♦ สาย ๑๔๓ ต้นทางศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์-หัวตะเข้
 
       ♦ สาย ๕๑๗ สวนจตุจักร – หัวตะเข้
 
      รถตู้ ลงที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
       ♦ เดอะมอลล์ (บางกะปิ) – ลาดกระบัง
 
       ♦ สวนจตุจักร – ลาดกระบัง
 
       ♦ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ – ลาดกระบัง
 
       ♦ เดอะมอลล์ (งามวงศ์วาน) – ลาดกระบัง
 
       ♦ มีนบุรี – ลาดกระบัง

                                      

Tags:


จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 10,985 คน
เว็บไซต์ของเรามีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานให้กับผู้ใช้งาน ทั้งนี้ สามารถมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี