ศูนย์นราธิปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์

 
      ศูนย์นราธิปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์จัดตั้งขึ้นจากความร่วมมือของราชสกุล และ “ธนาคารกรุงเทพจำกัด” เพื่อเทิดพระเกียรติพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์และศาสตราจารย์ พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ในฐานะที่ทั้งสองพระองค์ได้ทรงมีส่วนสำคัญยิ่งในการวางรากฐานการศึกษาวิจัยทางสังคมศาสตร์ขึ้นในประเทศไทย อีกทั้งเพื่อเป็นศูนย์บริการเอกสารทางการวิจัยด้านสังคมศาสตร์
 
      กรมศิลปากรได้ดำเนินการปรับปรุงสถานที่ส่วนหนึ่งของตึกถาวรวัตถุ บริเวณถนนหน้าพระธาตุให้เป็นที่ทำการโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดได้จัดสรรเงินสำหรับปรับปรุงอาคารวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆตลอดจนจ้างลูกจ้างชั่วคราวสำหรับปฏิบัติงานในศูนย์นราธิปเพื่อการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐.บาทเศษ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดศูนย์นราธิปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๒๒
 
      ต่อมาได้ย้ายไปบริการ ณ อาคารราชบัณฑิตเดิมอยู่ระหว่างอาคารถาวรวัตถุกับวัดมหาธาตุฯ ตั้งแต่ ๒๕๓๑ - ปัจจุบัน
 
การให้บริการ
ศูนย์นราธิปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์จัดระบบหนังสือเป็นระบบทศนิยมดิวอี้ สิ่งพิมพ์ที่ให้บริการประกอบ
       ♦ หนังสือพระนิพนธ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ มีทั้งบทละครและอื่นๆ
 
       ♦ หนังสือพระนิพนธ์และหนังสือส่วนพระองค์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
 
       ♦ หนังสือและเอกสารที่ ศาสตราจารย์บุญชนะ อัตถากร มอบให้เป็นสมบัติของศูนย์นราธิปฯ
 
       ♦ หนังสือทั่วไปทางด้านสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง กฎหมาย ภาษาศาสตร์งานนิพนธ์และงานเขียนของบุคคลในราชสกุลวรวรรณศูนย์นราธิปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์
เปิดบริการทุกวันพุธ – อาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๓๐ น.
ปิดบริการวันจันทร์ – อังคารและวันหยุดตามประกาศของทางราชการ
Tags:


จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 7,241 คน
เว็บไซต์ของเรามีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานให้กับผู้ใช้งาน ทั้งนี้ สามารถมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี