NLT Smart Library

       
        Smart Library เป็นห้องสมุดไร้หนังสือของหอสมุดแห่งชาติ เน้นการให้บริการการอ่านด้วยเทคโนโลยีผ่านทางออนไลน์ โดยผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของหอสมุดแห่งชาติเพื่อใช้บริการดิจิทัลของหอสมุดแห่งชาติผ่านทาง Smartphone หรือ Tablet
 
บริการของ NLT Smart Library
       ♦ บริการสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดแห่งชาติที่มีมากกว่า 2,000,000 รายการ ผ่านระบบ Single Search ทาง www.nlt.go.th
 
       ♦ NLT Library แอพลิเคชันของหอสมุดแห่งชาติ ที่สามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจากฐานข้อมูลต่างๆ ของหอสมุดแห่งชาติ (ฐานข้อมูลบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ Single Search ฐานข้อมูลห้องสมุดดิจิทัล D-Library) หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ซึ่งรองรับการใช้งานทั้งระบบ Android IOS และทางเว็บไซต์
 
       ♦ ห้องสมุดดิจิทัลหอสมุดแห่งชาติ (D-Library) บริการทรัพยากรสารสนเทศฉบับเต็มมากกว่า 14,000 รายการ โดยแบ่งเป็น14 คอลเล็คชัน เช่น หนังสือหายาก หนังสือพิมพ์เก่า เอกสารโบราณ หนังสือท้องถิ่น ภาพถ่ายเก่า หนังสือองค์ความรู้ของหอสมุดแห่งชาติ เป็นต้น โดยสามารถสืบค้นและอ่านเอกสารฉบับเต็มได้ผ่านทาง www.digital.nlt.go.th/digital
 
       ♦ หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์กว่า 1,000 รายการ โดยสามารถสืบค้นและอ่านได้ผ่านทาง mobile.nlt.go.th
 
       ♦ คลังข้อมูลดิจิทัลของกรมศิลปากร ที่จัดเก็บข้อมูลหนังสือ วารสาร นิตยสารที่จัดพิมพ์โดยหน่วยงานภายใต้กรมศิลปากร หนังสือหายาก รวมถึงเป็นคลังภาพสถานที่ ภาพเหตุการณ์สำคัญต่างๆ มากมาย เข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.digitalcenter.finearts.go.th หรือทางแอพพลิเคชั่นบน Smartphone ที่รองรับทั้งระบบ IOS และ Android
 
       ♦ ระบบสารสนเทศทางด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมเพื่อประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) บริการขอเลข ISBN ISSN และจดแจ้งการพิมพ์ผ่านทางเว็บไซต์ www.e-service.nlt.go.th นอกจากนี้ยังสามารถสืบค้นหนังสือและวารสารที่มีการขอเลข ISBN ISSN และจดแจ้งการพิมพ์ เพื่อตรวจสอบข้อมูลได้อีกด้วย สืบค้นข้อมูลวารสารทั่วโลก ผ่านทาง portal.issn.org
 
       ♦ บริการวารสาร นิตยสารและหนังสือพิมพ์ออนไลน์ฉบับเต็ม จาก 120 ประเทศ และมากกว่า 60 ภาษาทั่วโลก ปัจจุบันมีวารสาร นิตยสารในระบบมากกว่า 4,000 ชื่อเรื่อง หนังสือพิมพ์มากกว่า 3,400 ชื่อ โดยสามารถเข้าถึงได้ผ่านแอพลิเคชันหรือผ่านทางเว็บไซต์หอสมุดแห่งชาติ www.nlt.go.th
 
       ♦ บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นหนังสือใหม่ที่หอสมุดแห่งชาติจัดหาไว้เพื่อบริการผู้ใช้ โดยมีจำนวนหนังสือมากกว่า 700 ชื่อเรื่อง โดยสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางแอพลิเคชัน หรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nlt.go.th
 
       ♦ QR Code Station เป็นการดาวน์โหลดหนังสือที่น่าสนใจ รวมถึงข้อมูลคู่มือและวิธีการใช้งานฐานข้อมูลต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านทาง QR Code ใน NLT Smart Library
 
       ♦ Co-Working Space พื้นที่สำหรับประชาชนทุกช่วงวัยใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ทำการบ้าน ทำงาน อ่านหนังสือ ประชุมกลุ่ม เป็นต้น
 
บริการพิเศษของ NLT Smart Library
       ♦ บริการหนังสือจอง สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเข้ามาใช้บริการในเวลาปกติ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ในห้องบริการต่างๆ เพื่อจองหนังสือเล่มที่ต้องการใช้ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำหนังสือมาใส่ไว้ในล็อกเกอร์ใน NLT Smart Library พร้อมแจ้งเลขตู้ล็อกเกอร์ ผู้ใช้สามารถใช้บริการ ณ NLT Smart Library โดยติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับหนังสือที่ต้องการได้
 
       ♦ บริการห้องสมุดมนุษย์เพิ่มช่องทางในการค้นคว้าหาความรู้ เป็นการศึกษาเรื่องราวต่างๆ ผ่านมุมมองและแนวคิดจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ตรง ทั้งในด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมและสาขาวิชาอื่นๆ จากรายชื่อของผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาต่างๆ โดยติดต่อนัดหมายวัน เวลาและช่องทางในการให้ความรู้ได้ที่ NLT Smart Library
 
เวลาเปิด – ปิดทำการ
       ♦ วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 18.30 น.
       ♦ วันเสาร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 17.00 น.
       ♦ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 17.00 น.
Tags:


จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 8,608 คน