หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา
27 กันยายน 2563

 
ความเป็นมา

      หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลาเป็นหอสมุดแห่งชาติในภูมิภาคแห่งที่ 5 ของโครงการจัดสร้างหอสมุดแห่งชาติในภูมิภาค โดย ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะ ต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ 9 ในวโรกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษก หรือปีที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี มูลนิธิรัฐบุรุษฯ ได้รวบรวมเงินทุนจากผู้ร่วมถวายความจงรักภักดีเป็นจำนวนเงิน 40,100,000 บาท (สี่สิบล้านหนึ่งแสนบาท)พร้อมจัดซื้อที่ดินจำนวน 5 ไร่ 2 งาน 23 ตารางวา มอบให้กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ(๒๕๓๗)จัดสร้างหอสมุดแห่งชาติในภาคใต้ จังหวัดสงขลาและขอพระราชทานพระราชาอนุญาตใช้ชื่อ หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2538 ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ บริษัทดำรงค์ก่อสร้างวิศว จำกัด ได้รับการพิจารณาให้ก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2538 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2539 ลักษณะอาคารรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยท้องถิ่น 2 และ 3 ชั้นต่างระดับ รอบพื้นที่ภายใน 2,000 ตารางเมตร จากการออกแบบโดยคุณเกรียงไกร สัมปัชชลิต ปีงบประมาณ 2540ได้รับงบประมาณครุภัณฑ์จึงได้ทำการจัดห้องบริการ โดยนำหนังสือส่วนใหญ่จากหอสมุดแห่งชาติวัดดอนรัก และหนังสือที่หอสมุดแห่งชาติส่วนกลางจัดส่งมาให้ส่วนหนึ่ง วันที่ 19 มีนาคม 2540 ฯพณฯพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ มาเป็นประธานในพิธีเปิด หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา แต่นั้นมา
 
การบริการ

       ♦ บริการอ่านศึกษาค้นคว้าข้อมูล จำนวน 7 ห้องบริการ

          - ห้องบริการหนังสือพิมพ์และวารสาร
 
          - ห้องบริการวิทยานิพนธ์ และเอกสารการวิจัย
 
          - ห้องบริการเอกสารโบราณ
 
          - ห้องบริการหนังสือวิชาการ 1
 
          - ห้องบริการหนังสือวิชาการ 2
 
          - ห้องบริการโสตทัศน์
 
          - ห้องบริการหนังสือสำหรับเด็ก
 
                                                           
 
                                                              
   
                                                           
 
ที่ตั้ง : ซอยบ้านศรัทธา ถนนน้ำกระจาย-อ่างทอง ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100
ติดต่อ : โทรศัพท์: 074-300-310-1
เวลาเปิด-ปิดทำการ/บริการ :: 09.00 น.- 17.00 น. วันอังคาร - วันเสาร์
หยุดวันอาทิตย์-วันจันทร์ วันนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศให้เป็นวันหยุดราชการ
Facebook : หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา
 
Tags:


จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 7,186 คน
เว็บไซต์ของเรามีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานให้กับผู้ใช้งาน ทั้งนี้ สามารถมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี