หอสมุดแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ร.๙ นครราชสีมา
25 กันยายน 2563

 
การให้บริการ
      หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา จัดบริการทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ แยกตามห้องบริการ ดังนี้
 
อาคาร 1 ชั้น 1
       ♦ ห้องหนังสือพิมพ์และวารสาร บริการวารสาร และหนังสือพิมพ์รายวัน รายสัปดาห์ รายปักษ์ และรายเดือน ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ

                                                                                       
 
       ♦ ห้องหนูรักหนังสือ บริการหนังสือสําหรับเด็กก่อนวัยเรียน ถึงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ต่างๆ

                                                                               
 
       ♦ ห้องฉายภาพยนตร์ 3 มิติ บริการฉายภาพยนตร์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชนผู้สนใจ อาคาร 1 ชั้น 2

                                                                                         
 
       ♦ ห้องจัดกิจกรรมอเนกประสงค์ บริการการจัดประชุมสัมมนา สําหรับหน่วยงานต่าง ๆ

                                                                               
 
อาคาร 2 ชั้น 1
       ♦ ห้องหนังสือทั่วไป บริการหนังสือทั่วไป หมวด 000 – 800

                                                                                         
 
       ♦ ห้องบริการอินเทอร์เน็ต บริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ต่าง ๆ และบริการข้อมูลออนไลน์จากฐานข้อมูลของหอสมุดแห่งชาติ

                                                                                         
 
อาคาร 2 ชั้น 2
       ♦ ห้องค้นคว้า บริการหนังสืออ้างอิง รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ หนังสือทั่วไปหมวด 900 หนังสือท้องถิ่น หนังสือที่จัดพิมพ์โดยกรมศิลปากร และหนังสือภาษาต่างประเทศ
 
                                                                               
 
       ♦ ห้องอีสานศึกษา บริการเอกสารโบราณ เช่น คัมภีร์ใบลาน สมุดไทยดำ สมุดไทยขาว หนังสือหายาก และราชกิจจานุเบกษา
 
                                                                                         

ที่ตั้ง : ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
ติดต่อ : โทรศัพท์ 044 256-029-30 โทรสาร 044 256-030
เวลาเปิด-ปิดทำการ/บริการ : วันอังคาร-เสาร์ 9.00-17.00 น. 
หยุดวันอาทิตย์-วันจันทร์ และวันนักขัตฤกษ์
Tags:


จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 10,123 คน
เว็บไซต์ของเรามีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานให้กับผู้ใช้งาน ทั้งนี้ สามารถมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี