หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช
25 กันยายน 2563

 
      หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช เป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บ และให้บริการสารสนเทศทุกประเภท เป็นแหล่งให้ความรู้ทางศิลปะวิทยาการสาขาต่าง ๆ ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับสำนักศิลปากรที่ ๑๒  นครศรีธรรมราช และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช ปัจจุบันหอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช สังกัดสำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครศรีธรรมราช กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
 
ประวัติ
      หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๔๗๗ ในสมัยพลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยกรมศิลปากร กระทรวงธรรมการ (กระทรวงวัฒนธรรมในปัจจุบัน) มีชื่อเรียกเมื่อขณะแรกก่อตั้งว่า “หอสมุดแห่งชาติวัดพระมหาธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมรวมโบราณคดี วรรณกรรม และหนังสือเกี่ยวกับศีลธรรมให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้า มีคณะกรรมการอำนวยการชั้นต้น 15 คน นายอินทร์ รัตนวิจิตร เป็นพนักงานหอสมุดแห่งชาติวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นคนแรก โดยใช้วิหารสามจอมในบริเวณวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นสถานที่ดำเนินการเป็นแห่งแรก ต่อมาได้มีการย้ายสถานที่ทำการหลายครั้ง โดยในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ กรมศิลปากรได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารถาวรของหอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช ขึ้นภายในบริเวณเดียวกับหน่วยศิลปากรที่ ๘ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย ๓ ชั้น  มีพื้นที่ทั้งหมด ๑,๐๘๔ ตารางเมตร ได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๑๘
 
สถานที่ตั้ง : ถนนราชดำเนิน  (ตรงข้างวัดสวนหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ : ๐๗๕๓๔-๑๐๖๕,   ๐๗๕๓๒-๔๑๓๗-๘
วัน–เวลาทำการ :  วันอังคาร-วันเสาร์  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. 
ปิดบริการ  วันอาทิตย์-วันจันทร์  และวันหยุดนักขัตฤกษ์
Email : library_nakhon@yahoo.com
Tags:


จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 8,973 คน
เว็บไซต์ของเรามีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานให้กับผู้ใช้งาน ทั้งนี้ สามารถมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี