ข่าวประชาสัมพันธ์

for w3c
ภาพตัวอย่าง

การสำรวจเอกสารโบราณประเภทจารึก ณ บริเวณเขามอของวัดราชคฤห์

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00-15.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ดำเนินการสำรวจเอกสารโบราณประเภทจารึก ณ บริเวณเขามอของวัดราชคฤห์ แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยเชิญ นายเทิม มีเต็ม ผู้ทรงคุณวุฒิกรมศิลปากร เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงานครั้งนี้ ซึ่งคณะทำงานได้จัดทำสำเนาและถ่ายภาพจารึกพระพุทธบาทจำลอง วัดราชคฤห์ จำนวน 1 รายการ จากรูปอักษรที่ปรากฏในจารึก พบว่าเป็นอักษรไทย ปรากฏจุลศักราช 1161 ตรงกับ พ.ศ.2342 สมัยรัชกาลที่ 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อนึ่ง พระเทพวิสุทธิโสภณ เจ้าอาวาสอำนวยความสะดวกแก่คณะทำงานเป็นอย่างดีตลอดการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ต้องขอขอบคุณกองโบราณคดีที่แจ้งข้อมูลให้ทราบมา ณ โอกาสนี้for w3c
ภาพตัวอย่าง

นิทรรศการออนไลน์ เรื่อง "10 หนังสือที่พิมพ์จากเอกสารโบราณทรงคุณค่าของหอสมุดแห่งชาติ"

สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ขอเชิญชมนิทรรศการออนไลน์ เรื่อง "10 หนังสือที่พิมพ์จากเอกสารโบราณทรงคุณค่าของหอสมุดแห่งชาติ" ประกอบด้วย                 1. ตำราดูลักษณะแมว                 2. ริ้วกระบวนแห่พยุหยาตราทางชลมารค สมเด็จพระนารายณ์มหาราช                 3. กระบวนพยุหยาตราทางสถลมารค สมเด็จพระนารายณ์มหาราช                 4. หนังสือสมุดภาพสัตว์หิมพานต์                 5. หนังสือสมุดภาพไตรภูมิ ฉบับกรุงศรีอยุธยา - ฉบับธนบุรี เล่ม 1 - 2                 6. หนังสือต้นร่างรูปภาพขรัวอินโข่ง                 7. หนังสือสมุดภาพโคลงฤาษีดัดตน                 8. หนังสือสมุดภาพตำราแผนคชลักษณ์                 9. หนังสือสุปรีติธรรมราชชาดกคำหลวง                 10. หนังสือสมุดภาพปริศนาธรรม ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชนผู้สนใจได้เกิดความรัก หวงแหนและช่วยกันดูแลรักษามรดกวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป   คลิกเพื่อชมนิทรรศการ* หมายเหตุ เปิดใช้งาน flash player เพื่อเข้าชมนิทรรศการดูทั้งหมด
    ไม่มีข้อมูล
ดูทั้งหมด