ปิดบริการ 4 พฤษภาคม 2565
25 เมษายน 2565


สำนักหอสมุดแห่งชาติ ปิดบริการในวันที่ 4 พฤษภาคม 2565
เนื่องในวันฉัตรมงคล ขออภัยในความไม่สะดวก
Tags:


จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 189 คน