ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารรูปแบบรายการโครงการปรับปรุงระบบดับเพลิงอาคารหอวชิราวุธานุสรณ์จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 37 คน