ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมจอภาพเครื่อง Touchscreenจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 55 คน