ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ข่าวห้องสมุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 24,824.-บาทจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 90 คน