ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายเวที กิจกรรมทวีปัญญา ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 50 คน