ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุกิจกรรม Kids Inspiration โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 2,000.-บาทจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 41 คน