ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 2,400 บาทจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 67 คน