ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาทำป้ายโครงการอนุรักษ์เอกสารโบราณวัดไก่เตี้ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 2,500.-บาทจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 68 คน