ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมห้องน้ำหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 12,733 บาทจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 45 คน