ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนชุดควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศ สำนักหอสมุดแห่งชาติ (อาคาร 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 82,497 บาทจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 44 คน