ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องรับอากาศ ห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 55,372.50 บาทจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 46 คน