ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนสายวงจร smoke Detector ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ HFC-125 และFilterระบบตรวจจับควันความไสสูง Vesda สำนักหอสมุดแห่งชาติ อาคาร 2 โนวิธีเฉพาะเจาะจง 23,005.-บาทจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 42 คน