ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดและแถลงข่าวโครงการอนุรักษ์เอกสารโบราณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
05 กันยายน 2565


สำนักหอสมุดแห่งชาติขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดและแถลงข่าวโครงการอนุรักษ์เอกสารโบราณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร "กิจกรรมกรมศิลป์ร่วมมือ คณะสงฆ์ร่วมใจ อนุรักษ์ สืบสาน อ่านแปล ใบลาน" โดย อธิบดีกรมศิลปากร (นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ) ในวันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร และสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง facebook live: National Library of Thailand
Tags:


จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 138 คน