ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพิมพ์แผ่นนิทรรศการทีฆายุวัฒนมงคล 100 ปี ศาสตรจารย์พิเศษ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 30,000 บาทจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 32 คน