ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ โครงการอนุรักษ์เอกสารโบราณวัดเบญจมบพิตร ฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2,500 บาทจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 30 คน