ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการอนุรักษ์เอกสารโบราณวัดเบญจมบพิตร ฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2,500 บาทจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 42 คน