ปิดบริการ 23-24 ตุลาคม 2565
04 ตุลาคม 2565


สำนักหอสมุดแห่งชาติปิดบริการในวันที่ 23-24 ตุลาคม 2565 เนื่องในวันปิยมหาราชและวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช
ขออภัยในความไม่สะดวก
Tags:


จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 287 คน